Døgnbemanning

Vi tilbyr døgnbemanning ved behov. Av og til kan det oppstå hendelser som gir et akutt behov for renholdstjenester. Vi stiller på kort tid med riktig bemanning og utstyr.

Av og til kan det oppstå hendelser som skaper et akutt behov for renhold. Vi har lang erfaring med denne typen av oppdrag.

Har du en krise og har behov for renhold eller vaktmestertjenester? Vi har døgnbemannet vakttelefon som sikrer deg nødvendig bistand ved akutt behov.

Har du for eksempel hatt vannlekasje og har behov for å få fjernet vann raskest mulig er vi riktig aktør for jobben. I slike tilfeller sikrer vi minimal skade ved å raskt og effektivt fjerne vann for å hindre skade på overflaten.