Vi holder på å bli miljøsertifisert som miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å jobbe for økt bærekraft, produktivitet og overskudd.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil satse på bærekraft, gjennom å jobbe konkret og systematisk for mer bærekraft, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering har gjort, at vi har måttet jobbe konkret og systematisk for bedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi har måttet tenke alternativt og har kommet langt med vårt arbeid for å ha en miljøbevisst hverdag i Maximum Service AS.

For mer informasjon om vårt miljøarbeid og våre miljøprestasjoner ta kontakt med:
Maximum Service AS